Klachten- en geschillenregeling

Als u ontevreden bent over het contact en/of de behandeling wil ik u vragen dit met mij te bespreken. 

Hierbij zal ik mijn uiterste best doen om er samen met u uit te komen.

Mocht u desondanks toch met vragen blijven zitten, dan kunt u gebruik maken van de klachten-en geschillenregeling van P3NL die is opgesteld volgens de regels in de wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg.

U kunt hier meer informatie over vinden.

.