Behandelvormen

U kunt aan afname van uw klachten en het verbeteren van uw welbevinden via verschillende vormen van behandeling werken. Samen met u zal een keuze gemaakt worden welke vorm het beste aansluit bij u en uw klachten en van welke behandeling de beste resultaten verwacht kunnen worden. Hierbij wordt u waar mogelijk een behandeling aangeboden waarvan de werkzaamheid wetenschappelijk is aangetoond.

Ik kan u onder meer Acceptance en commitment therapie (ACT), cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR, en/of systeemgerichte gesprekstherapie aanbieden. Deze vormen van behandeling worden hieronder kort toegelicht.

Acceptance en Commitment Therapie (ACT) is een vorm van psychologische behandeling waarin je leert, dat wat er in jou leeft (aan gevoelens, gedachten en neiging tot handelen), als dat wat er in jouw omgeving speelt, te accepteren (Acceptatie), En om hier op een flexibele en effectieve manier en ingegeven door jouw persoonlijke waarden (commitment), mee om (leert ) gaan, zodat je vrijer en vanuit jouw eigen waarden (zingeving/Commitment) kunt leven. 

Cognitieve gedragstherapie is tegenwoordig een veel gebruikte behandelvorm om verschillende veelvoorkomende psychische klachten snel en effectief te verminderen, zoals bijvoorbeeld depressieve en angstklachten. Via deze behandelvorm kunt u meer inzicht krijgen in de wijze waarop uw gedachten, gevoelens en gedrag (het geheel noemen we cognities) elkaar beïnvloeden. Dit is nodig om veranderingen te realiseren en uw klachten te kunnen verninderen. U leert meer helpende gedachten, gevoelens en gedrag te ontwikkelen, en meer tegenwicht te bieden aan belemmerende gedachten, gevoelens en gedrag. De werkzaamheid van deze vorm van behandelen is bij uiteenlopende psychische klachten wetenschappelijk aangetoond.

Schemagerichte therapie kan worden ingezet om meer hardnekkige en al langer bestaande klachten aan te pakken. U kunt vanuit uw (genetische) aanleg gevoeliger zijn voor het ontwikkelen van bepaalde klachten. In combinatie met ingrijpende en/of traumatische levenservaringen heeft u wellicht duurzame patronen ontwikkeld van voelen, denken en handelen, die u belemmeren in uw dagelijkse functioneren. Er is dan mogelijk sprake van problematiek die samenhangt met uw persoonlijkheid. Schematherapie kan u helpen de voor u belemmerde persoonlijkheidsproblemen aan te pakken, te verminderen en/of hier op een voor u meer adequate manier mee te leren omgaan. Ook kan deze therapievorm geschikt zijn om meer chronische klachten te behandelen, als andere behandeling u tot op heden onvoldoende profijt heeft gegeven.

Behandeling middels Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) is heden ten dage een veel gebruikte behandelmethode om schokkende en/of (enkelvoudige) traumatische ervaringen te verwerken. Bij enkelvoudige trauma's valt te denken aan bijvoorbeeld (het getuige zijn geweest van) een ernstig verkeersongeluk of het slachtoffer zijn geworden van een zeden- en/of geweldsdelict.

Relatietherapie en/of systeemtherapeutische gesprekstherapie kan u worden geboden in het geval er bij u sprake is van partnerrelatieproblemen en/of gezinsproblematiek (ook wel systeemproblematiek genoemd). Er kunnen u partnerrelatiegesprekken worden aangeboden als er sprake is van problemen waar u samen niet (meer) uitkomt. Ook als er sprake is van spanningen en/of problemen in het contact tussen gezinsleden onderling, en/of  er sprake is van faseproblematiek bij een of meerdere gezinsleden, kunnen systeemgesprekken uitkomst bieden.

Bij milde psychische klachten kan ook wandelcoaching u handvatten geven om uw lichamelijke en geestelijke gezondheid te verbeteren.