Vergoedingen

 

De psychologische behandeling en/of de wandelcoachsessies bij Via Guit dient u zelf te betalen. Via Guit werkt zelfstandig en heeft geen contractafspraken met zorgverzekeraars. Dit biedt een aantal voordelen: 

U kunt direct en zonder verwijsbrief van uw huisarts terecht.

Indien uw eigen risico hoger is dan het wettelijk bepaalde eigen risico, dan kan behandeling bij Via Guit mogelijk voordeliger voor u zijn dan bij een door uw zorgverzekeraar gecontracteerde zorgaanbieder.

Sinds 2014 wordt er binnen de geestelijke gezondheidszorg een onderscheid gemaakt tussen de generalistische basis GGZ en de specialistische GGZ. Indien uw klachten vallen onder een DSM-IV-TR classificatie (bepaalde soorten psychische klachten) en deze classificatie wordt gesteld, dan wordt behandeling van uw klachten vergoed vanuit uw basisverzekering. Hierbij wordt aan het einde van uw behandeling uw eigen risico van minimaal à € 385 voor 2018 (mits u deze nog niet elders aan zorg heeft opgemaakt) aan u in rekening gebracht. Indien uw eigen risico hoger is dan het wettelijk bepaalde eigen risico dan kan behandeling bij Via Guit mogelijk zelfs voordeliger voor u uitpakken.

Een aantal klachten wordt sinds 2014 niet meer vergoed vanuit uw basisverzekering. Dit geldt voor zowel de basis als de specialistische GGZ.

U dient behandeling van deze klachten veelal zelf te betalen. Het gaat dan onder meer om werkproblemen zoals burnout klachten, relatieproblemen, aanpassingsproblemen, psychische klachten zonder DSM-IV-TR classificatie (bijvoorbeeld niet gespecificeerde eetproblematiek) en levensfase problemen (waaronder klachten samenhangend met echtscheiding, rouw, studie).

Voor deze klachten kunt u prima terecht bij Via Guit.

Een aantal verzekeraars vergoedt bepaalde psychische klachten zoals hierboven genoemd vanuit een aanvullend pakket, dit verschilt echter per verzekeraar. Voor meer informatie kunt u terecht hiervoor op www.zorgwijzer.nl .